Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   藤原忠行 ふじはらのただゆき
 
 
   生年   不明    没年   906年(延喜 六)
 父   近江守 藤原有貞    母   紀名虎女

−− 年代考 −−
土佐掾となったのが三十代であるとすると、生れは 850年代か。
800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   藤原忠房
 >>  藤原敏行

巻十四  0680  君と言へば 見まれ見ずまれ 富士の嶺の めづらしげなく もゆる我が恋  恋歌四

   
 887年  仁和 三  二月 土佐掾
 890年  寛平 二  一月 従五位下
 900年  昌泰 三  一月 遠江守
 905年  延喜 五  十月 刑部大輔
 906年  延喜 六  一月 若狭守
 十一月 没