Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   久曽 くそ
 
 
   生年   不明    没年   不明
 父   源作(つくる)    母   ?

安倍清行の娘という説もある。

800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   清原深養父
 >>  兼芸法師

巻十九  1054  よそながら 我が身に糸の よると言へば ただいつはりに すぐばかりなり  雑体