Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   矢田部名実 やたべのなざね
 
 
   生年   不明    没年   900年(昌泰 三)
 父   ?    母   ?

−− 年代考 −−
文章生になったのが十代とすると、生れは 860年代後半か。
800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   物部吉名
 >>  良岑秀崇

巻十  0444  うちつけに こしとや花の 色を見む 置く白露の 染むるばかりを  物名

   
 884年  元慶 八  六月 文章生
 890年  寛平 二  九月 河内権大掾
 892年  寛平 四  三月 阿波権掾
 897年  寛平 九  七月 少内記
 899年  昌泰 二  大内記
 900年  昌泰 三  没