Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   小野千古母 をののちふるがはは
 
 
   生年   不明    没年   不明
 父   ?    母   ?

小野道風の妻(あるいは娘)という説もある。小野千古についても不明。
800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   小野篁
 >>  小野春風

巻八  0368  たらちねの 親のまもりと あひそふる 心ばかりは せきなとどめそ  離別歌