Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   阿保経覧 あぼのつねみ
 
 
   生年   不明    没年   912年(延喜 十二)
 父   ?    母   ?

−− 年代考 −−
主計権少属になったのが二十代半ばとすると 860年代生れか。
800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   安倍仲麻呂
 >>  在原滋春

巻十  0458  かの方に いつからさきに わたりけむ 浪ぢはあとも 残らざりけり  物名

   
 893年  寛平 五  七月 主計権少属
 898年  寛平 十  二月 民部録
 899年  昌泰 二  一月 右少史
 900年  昌泰 三  五月 算博士
 901年  延喜 元  三月 左少史
 903年  延喜 三  一月 右大史
 905年  延喜 五  一月 左大史
 907年  延喜 七  一月 従五位下
 二月 主計助
 911年  延喜 十一  九月 主税頭
 912年  延喜 十二  一月 没