Top  > 古今和歌集の部屋  > 作者一覧  > 作者

 1首  
   酒井人真 さかゐのひとざね
 
 
   生年   不明    没年   917年(延喜 十七)
 父   ?    母   ?

−− 年代考 −−
備前権大目になったのが三十歳前後とすると、生れは 860年代前半か。
800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900

 <<   坂上是則
 >>  前太政大臣

巻十四  0743  大空は 恋しき人の 形見かは 物思ふごとに ながめらるらむ  恋歌四

   
 889年  仁和 五  二月 備前権大目
 895年  寛平 七  八月 左馬少属
 896年  寛平 八  一月 薩摩掾
 902年  延喜 二  二月 中宮少属
 908年  延喜 八  一月 右少史
 八月 左少史
 909年  延喜 九  一月 右大史
 912年  延喜 十二  一月 左大史
 914年  延喜 十四  一月 従五位下 土佐守
 917年  延喜 十七  四月 没